Chlamydia trachomatis antibody detection in home-collected blood samples for use in epidemiological studies.

Hoenderboom BM, van Ess EF, van den Broek IVF, van Loo IHM, Hoebe CJPA, Ouburg S, Morré SA.
J Microbiol Methods. 2018 Jan;144:164-167. doi: 10.1016/j.mimet.2017.11.022. Epub 2017 Nov 28.