Immunogenetics at the VU University medical center (VUmc) Amsterdam

Vision

The study of immunogenetics contributes to understand the pathogenesis of chronic inflammation,
autoimmune and  infectious diseases.
The field of immunogenetics also covers the relationship between chronic inflammation and malignancy.

Mission

The  dissemination of knowledge of immunogenetics in chronic inflammatory diseases.

The Laboratory of Immunogenetics of the VUmc promotes the study of immunogenetics
as an integral part of health care disciplines.

The accent is a multidisciplinary approach to unravel the mechanisms of chronic inflammation.

The aim is to improve the management of  chronic inflammatory diseases,
to classify and predict prognosis by clinical and genetic research.

 

   EU Grant          EU Grant           VUmc                    Information for
 2007-10   since 2004  collaboration           patients:2007-June 2013

FP6-EU
IBDChip

European
Commission

Progenika

  FP6-EU
EpiGenChlamydia
   

Immunogenetics
VUmc-research


V-ICI

 

            

Nationaal Kompas Volksgezondheid

Volgens experten van het Nationaal Kompas Volksgezondheid , de Afdeling Verkenningen Volksgezondheid en Centrum Gezondheid en Maatschappij het onderwerp inflammatoire darmziekten is de afgelopen juni-release verwijderd uit het Kompas.
De reden is dat deze aandoeningen "leiden niet meer tot veel sterfte, komen niet zo vaak voor, zijn niet meer beleidsrelevant, en gaan niet gepaard met een hoge ziektelast voor de maatschappij
als geheel (?) en leiden niet tot matige tot hoge ziektelast voor individuen (?), en niet tot veel belemmeringen om te participeren in de maatschappij" Later dit jaar verschijnen een RIVM-rapport en een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde met meer details over de selectieprocedure en we hopen dat de situatie duidelijk wordt.

 

 

     

               

  

    First edition in Spanish. With thanks to OmniaScience Barcelona             

   Click the figure or link underneath

   http://omniascience.com/monographs/index.php/monograficos/issue/view/7  

                                                      `

                                                                        

 
EpiGenChlamydia  
at closure April 2010                      

 

Laboratory of Immunogenetics
VU University Medical Center
Department of Medical Microbiology and Infection Control
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
The Netherlands
Tel +31 20 444 9375
Fax +31 20 444 8418

The Laboratory of Immunogenetics at the VUmc was founded in 1992.
Below (and in our top-banner) you can see a reproduction
of the Ships that sailed in 1492 to discover the "new world".
500 years later we started to sail the uncharted sea of immunogenetics!